Chemická laboratoř barona Reichenbacha

Sklepní expozice je věnována Karlu Ludwigovi von Reichenbach, který sice vystudoval právo a filosofii, věnoval se však zejména přírodním vědám.

Byl to výtečný geolog, mineralog, chemik i metalurg. Roku 1818 se setkává se Hugo Františkem Salmem a o tři roky později přichází na jeho rájecko-blanenské panství. Starohrabě Salm jej roku 1825 učinil ředitelem svých podniků a později i správcem panství. Reichenbach zde prožil dvacet let, v jejichž průběhu se projevil jako skvělý organizátor, jenž se zasloužil o rozvoj Salmových průmyslových podniků, zejména blanenských železáren a výroby umělecké litiny, které se jeho zásluhou staly největšími v monarchii a dostaly se na světovou úroveň. Reichenbach v Blansku pokračoval ve svých chemických výzkumech a stál při objevech např. kreosotu, parafinu či naftalínu. Prováděl i výzkumy a měření v tehdejším Moravském Švýcarsku a je autorem geologické mapy blanenského okolí ze třicátých let 19. století. Proslul i vědeckým popsáním tzv. olomučanských koblížků.
Zpět na výpis