Historie měřicí techniky

Roku 1911, založil ve svých třiadvaceti letech moravský průmyslník, technik a vynálezce Ing. Erich Roučka v Blansku první středoevropskou továrnu na výrobu elektrických měřicích přístrojů.

Rozvoj jemné elektromechaniky v dalších desetiletích pokračoval a zaznamenal významný vzestup po roce 1948 – tehdy dostal podnik výstižný název Metra Blansko. Neustále zdokonalované přístroje plně pokrývaly narůstající potřeby průmyslu, uplatňovaly se ve vědeckých laboratořích, v lékařských oborech, ve školní výuce, sloužily v palubní výstroji lodí, staly se nezbytnými doplňky velkých investičních celků, dodávaných na naše i zahraniční trhy. O vysoké kvalitě měřidel svědčí např. šest zlatých medailí z mezinárodních brněnských veletrhů a příznivé reference mnoha domácích i zahraničních odběratelů.

Aby specifické průmyslové odvětví, ojedinělé historické dědictví v České republice, zůstalo uchováno také pro příští generace, byla z podnětu seniorů Metry Blansko ustavena roku 1996 nezisková, úředně registrovaná Společnost pro identitu měřicí techniky. Cílem členů Společnosti bylo budování stálé expozice měřicí techniky v tehdejším Muzeu Blansko. Získané přístroje převáděli bezplatně do muzejní sbírky.

Vystavené exponáty jsou reprezentativním vzorkem dlouholeté práce tohoto odvětví. Jsou rozděleny dle způsobu použití a návštěvníky expozice jistě zaujme, kolik důvtipu a precizní práce bylo do vystavených měřidel vloženo.
Zpět na výpis