Konference: Objevitelé Moravského krasu

Přednášky předních vědeckých pracovníků zabývajících se historií Moravského krasu.

Konference proběhne v pátek 8. 9. 2017 a bude se zabývat historií Moravského krasu, osobnostmi, které se podílely na jeho objevování, i průzkumnými metodami v něm užitými. Promluví odborníci na toto téma, jako jsou dlouholetý krasový badatel Ladislav Slezák, archeolog Petr Kostrhun, archeolog Martin Golec či jeskyňář Petr Zajíček. Začátek je v 9.30 hod.

Program konference:

Dopolední přednášky: začátek v 9.30

Martin Golec, Univerzita Palackého Olomouc: Předwankelovský vědecký zájem o Křtinské údolí
Petr Zajíček, Správa jeskyní ČR: Průkopníci mapování jeskyní v Moravském krasu

Odpolední přednášky: začátek v 12.30

Petr Kostrhun, Moravské zemské muzeum: Film Tajemství Macochy – první zvukový film o speleologii
Ladislav Slezák, Brno: Aplikace nových metod při vyhledávání jeskyní v jižní části Moravského krasu
Petr Kostrhun: projekce vybraných částí Absolonova filmu Tajemství Macochy

Konference proběhne v Multimediálním sále muzea.
Vstup zdarma.
 

Zpět na výpis