Moravský kras: Průvodce Josefovským a Křtinským údolím

Křest knihy, panelová diskuze, prohlídky expozic.

Křest knihy Rudolfa Musila Moravský kras

30. března 2019 od 15 – 18 hodin

Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress ve spolupráci s muzeem si Vás dovolují pozvat dne 30. března 2019 od 15 hodin na křest knihy Moravský kras: Průvodce Josefovským a Křtinským údolím s panelovou diskusí odborníků a prohlídkami muzejních expozic. Křest proběhne v přednáškovém sále muzea.

Program
15 – 16 hodin
Představení knihy a autorů
Rudolf Musil, editor

Křest knihy
Petr Dvořák, prorektor pro výzkum Masarykovy univerzity; Jiří Hebelka, vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu; Marek Audy, předseda České speleologické Společnosti

Panelová diskuse
Čím je střední část Moravského krasu jedinečná? Diskutovat budou paleontolog Rudolf Musil, geolog Jiří Otava, archeolog Petr Neruda, přírodovědec Vlastislav Káňa, historik Ondřej Merta, speleolog Jiří Svozil

16 – 18 hodin
Prohlídka muzea a diskuse s autory i odborníky Muzea Blanenska v expozicích:
Cesta do pravěku Blanenska – nyní i s originály jedinečných nálezů z Býčí skály zapůjčených z Naturhistorisches Museum Wien, Objevitelé Moravského krasu – o průkopnících poznávání nebezpečných cest do tajuplného podzemního světa

V rámci akce Křest knihy Rudolfa Musila Moravský kras, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Organizátor nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Vstupné zdarma.

Zpět na výpis