Moravský kras ve 3D

Představení nového vzdělávacího programu Muzea Blanenska proběhne 22. 6. 2017 v 16:00 v Multimediálním sále muzea.

Muzeum Blanenska představí nový vzdělávací program Moravský kras ve 3D. Tento program je zaměřen na podporu zájmu o oblasti vědy a nové technologie, rozšíření znalostí o přírodním i kulturním dědictví Moravského krasu prostřednictvím práce s naturfakty, artefakty a novými technologiemi, získávání znalostí z vybraných přírodních věd nad rámec školní látky, seznámení se s technologií 3D skenování, 3D tisku a s vědeckými metodami práce, individualizaci výuky s ohledem na maximalizaci potenciálu každého žáka a studenta, a na rozvoj schopnosti spolupráce ve skupině a prezentaci společného díla. Program je určen pro žáky 4. - 9. tříd, a studenty středních škol.

Tato informační schůzka je určena hlavně pro ředitele a učitele základních a středních škol.

Zpět na výpis