Seminář Muzeum školám

Seminář pro učitele všech typů škol, zaměřený na tematiku muzejní edukace, možnosti a výhody vzdělávání v muzeu.

Seminář pro učitele všech typů škol proběhne ve středu 19. října v době od 10 do 16 hodin. Bude zaměřen na tematiku muzejní edukace, možnosti a výhody vzdělávání v muzeu. Byl uspořádán v rámci projektu Putování za osobnostmi Blanenska podpořeného Ministerstvem kultury. Na semináři vystoupí zástupci výboru Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií ČR a zástupci Metodického centra muzejní pedagogiky zřízeného pod Moravským zemským muzeem. Odpolední blok semináře bude poté zaměřen na prezentaci regionálních institucí nabízejících edukační aktivity.

Účast na semináři bude zdarma. Přihlášení je možné prostřednictvím internetového formuláře:

https://docs.google.com/forms/d/1KyGlIYaIwdat-ra_5rtbhws4HUz6BSYyBmTABkNR2dA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

nebo v případě jeho nefunkčnosti na e-mailové adrese vzdelavani@muzeum-blanenska.cz.Zpět na výpis