Velikonoční prohlídky

Prohlídky zámku s velikonoční tématikou.

Zámek plný tradičních řemesel, spojených zejména s velikonočními svátky, se veřejnosti otevře ve středu 17. dubna. Pod rukama řemeslníků zde budou vznikat pestrobarevné kraslice, pomlázky, košíky, píšťalky či figurky ze šustí. Prohlídky budou probíhat 9–17 hod.

Zámek bude tento den otevřen zdarma.

V rámci akce Velikonoční prohlídky pořádané Muzeem Blanenska, příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Blanenska, příspěvková organizace, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Zpět na výpis