Vítání svatého Martina na blanenském zámku

Program v rámci oslav svatého Martina

Již každoročně se blanenské muzeum zapojuje do slav Vítání svatého Martina. Bohatý program je připraven zejména pro děti, ale i dospělí si přijdou na své.

pátek 9. 11. 2018 

18:00  Recitál české hudby - koncert vážné hudby v podání violancellisty Jana Škrdlíka a klavíristky Renaty Ardaševové             Koncert proběhne v Hudebním salonu muzea. Vstupné: 120/60 Kč.

sobota 10. 11. 2018 

13:00 - 17:00 Svatomartinská družina - program pro děti
  • 13:00-17:00 - archeologická herna
  • 13:00-17:00 - zámecká obrazárna - Hrátky s knihovnou - deskové hry, knihy ke čtení, výroba svatomartinských placek
  • 13:00-17:00 - Cesta do pravěku Blanenska s archeologem Pazourkem - stálá expozice se zábavnou trasou pro děti.
  • 14:00, 15:00, 16:00 - kostýmované prohlídky zámku pro děti se zámeckou paní
Vstupy pro děti na vše zdarma, pro dospělé za běžné vstupné - herna 10 Kč, stálé expozice 80/40 Kč.

neděle 11. 11. 2018 

10:00 do 17:00 - Svatomartinská vinárna ve sklepení, kovář Juračka před zámkem
troubení Dobrušky z rotundy dle programu
14:00, 15:00, 16:00 - mimořádné prohlídky zámku a mimořádně otevřená expozice Cesta do pravěku Blanenska.

Běžné vstupné - 80/40 Kč, rodinné 160 Kč, mimořádně k vidění věžní hodiny.

V rámci akce Vítání svatého Martina pořádané Muzeem Blanenska, příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Blanenska, příspěvková organizace, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
 

Zpět na výpis