Za poklady z jeskyně Býčí skála

Vydejte se v rámci Evropského dne chráněných území objevovat poklady Moravského krasu.

Cesta do pravěku Blanenska
Komentované prohlídky nové muzejní expozice se zapůjčenými unikátními býčiskalskými nálezy budou navazovat na časy autobusových spojení.

Tajemství jeskynních kostí
V muzeu bude k vidění také výstava věnující se nálezům kosterních pozůstatků v jeskyních.

Býčí skála
Exkurze do jeskyně budou pořádány ve dnech 16.,17., 23., 24., 30. 6. a 1. 7. 2018 (doporučujeme terénní obuv).
benefiční koncert MAOK - Hudba z jiných sfér proběhne 23. 6. 2018.

Stará Drátenická
Prohlídka veřejnosti nepřístupné jeskyně.

Výpustek
Pro účastníky setkání vstup se slevou 50%. Poukaz na slevu obdržíte na Býčí skále, nebo v jeskyni Stará Drátenická.

Doprava mezi Blanskem, Býčí skálou a jeskyní Výpustek dne 23. 6. bude zajištěna Krasobusem.
Autobus bude jezdit mezi Blanskem (stanoviště autobusu bude před budovou ZUŠ Blansko), jeskyní Výpustek a Býčí skálou v době od 10 do 17 hodin.
Odjezd z Blanska v 10:00, 12:00 a 14:00. Od Býčí skály poté v 11:00, ve 13:30 a 16:30. Vždy s mezizastávkou u Výpustku.                                                    .
Poslední odjezd od Výpustku do Blanska v 16:00. 

V rámci akce Za poklady z jeskyně Býčí skála pořádané Muzeem Blanenska, příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Blanenska, příspěvková organizace, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


 

Zpět na výpis