Život a dílo blanenského vynálezce

Výstava pojednávající o vynálezci Erichu Roučkovi.

Roku 1911, založil ve svých dvaadvaceti letech moravský průmyslník, technik a vynálezce Ing. Erich Roučka v Blansku první středoevropskou továrnu na výrobu elektrických měřicích přístrojů. Tento podnik, později jako Metra Blansko, měl veliký dopad na utváření města a jeho obyvatel. Za svůj život Erich Roučka získal nespočet patentů a významně pomohl průmyslovému rozvoji regionu. 

Vernisáž proběhne 13. 6. 2019 v 18:00 v multimediální síni muzea. Výstava potrvá až do 27. 10. 2019.

V rámci akce výstavy a vernisáže Erich Roučka: Život a dílo blanenského vználezce pořádané Muzeem Blanenska, příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Blanenska, příspěvková organizace, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Vstup na vernisáž je zdarma.
Vstupné v další dny je 40/20 Kč. 
 

Zpět na výpis