10 x 10 let: Ohlédnutí za posledním stoletím na Blanensku

Výstava k výročí 100 let vzniku první republiky.

Výstava představí zásadní společenské, průmyslové a obchodní, politické a kulturní události z regionu, ke kterým od roku 1918 do současnosti došlo. Pro členění tématu bylo zvoleno 10 období, které na svém konci i začátku mají “magickou” osmičku, tedy 1918–1928, 1928–1938, 1938–1948,1948–1958, 1958–1968, 1968–1978,1978–1988, 1988–1998,1998–2008, 2008–2018. Dělení na období je pouze orientační a slouží především jako forma prezentace tématu veřejnosti. Cílem výstavy je představení změn v regionálním měřítku a jejich porovnání se zásadními událostmi v měřítku celostátním a zamyšlení se nad možnými faktory, které ovlivňovaly vývoj během posledního století.

7.9.2018 v 16:00 v zámeckém parku proběhne slavnostní sázení lípy.

Vernisáž proběhne 7. 9. 2018 v 17:00 v multimediální síni muzea. Zahájení proběhne v prvorepublikovém stylu a zazpívají při ní Sestry Havelkovy.
Výstava potrvá až do 2. 11. 2018.

Výstava bude slavnostně zakončena 2.11.2018 koncertem ZUŠ Blansko.

V rámci akce výstavy a vernisáže 10 x 10 let republiky na Blanensku pořádané Muzeem Blanenska, příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Blanenska, příspěvková organizace, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Vstup na vernisáž je zdarma.
Vstupné v další dny je 40/20 Kč. 
 

Zpět na výpis