Brány muzea se otevírají

Tak už jsme se dočkali a můžeme pro vás otevřít muzeum. Muzejní prodejna je připravená, výstava Šachové příběhy instalovaná v Multimediální síni. V expozici Cesta do pravěku Blanenska je stále k vidění Wankelův poklad zapůjčený z vídeňského muzea, zrekonstruovaná podoba princezny z Býčí skály a nově také Bořitovský poklad, který bude veřejnosti představen 25. června v 17:00 na nádvoří blanenského zámku.

Aktuálně pracujeme na velké výstavě Buď připraven! Stoletý příběh skautů a junáků na Blanensku. Ve výstavní síni muzea se můžete těšit na průřez čtyřmi historickými obdobími historie skautingu jak v celostátním, tak v regionálním měřítku. Začneme v období první republiky a projdeme se až do současnosti. Seznámíme se s fungováním skautingu a jeho organizacemi, vývojem odznaků, domovenek, nášivek i krojů, ale i s významnými historickými událostmi. Na panelech vás čekají záznamy z rozhovorů s místními pamětníky a historické fotografie, které se od nich podařilo získat. Současní i bývalí skauti zapůjčili také spoustu předmětů, které uvidíte ve vitrínách. Celorepublikovým unikátním kouskem, který na výstavě bude k vidění je klobouk Antonína Benjamína Svojsíka, zakladatele českého junáctví, který zapůjčil Skautský institut v Praze. Klub českých sběratelů junáka zapůjčil také řadu zajímavých předmětů včetně historických krojů, nožů a dalších skautských nezbytností. Najdete zde i sortiment obchodního domu Skauting, který svého času fungoval v Praze a prodával vybavení nejen pro skauty, ale pro všechny sportovce. Výstavu zahájíme 27. května v 18:00 na nádvoří zámku a aktuální informace k vernisáži najdete online na webu muzea.

Z důvodu budování nové expozice Obrazy z Moravského Švýcarska již nebude přístupná expozice Bydlení na blanenském zámku a Objevitelé Moravského krasu. Postupně bude otevřena také expozice blanenské umělecké litiny a zámecké interiéry s výjimkou Modrého salonu. Protože otevíráme v sezoně, těšíme se na návštěvníky také v sobotu a v neděli vždy od 10:00 do 17:00.

Zpět na výpis