Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Stoletý příběh skautingu v Blansku představí zajímavosti těm, kteří jsou skauty tělem i duší i těm, kteří se jimi třeba teprve stanou.

Ve výstavní síni zámku představíme historii blanenského skautingu rozdělenou do čtyř časových období. Začneme v roce 1921, kdy počátky skautingu provázela nejistota, ale i nadšení z nových výzev, skauti pořádali první tábory a vytvářela se struktura organizací. Na konci druhé světové války hráli pro skauting důležitou roli také partyzáni. Po prvním časovém úseku se budeme věnovat poválečnému období, kde byla později skautská činnost zakázána a musela probíhat v utajení. V období „Pražského jara“ pak proběhlo svolání a dočasné znovuobnovení aktivit, ale i rychlý opětovný zákaz činnosti související s normalizací. Skauting byl už potřetí a nadlouho potlačen. Po sametové revoluci nastává obnova, znovu vznikají skautská střediska a skauti budují své hnutí a organizace se dále rozrůstá, a tak tomu je až do současnosti, kdy přímo v Blansku je na 800 skautů. Jak tomu bylo a je v Blansku se dozvíte ze záznamů rozhovorů s pamětníky i z unikátních fotografií a historických dokumentů.
Ve výstavní síni se bude kontrolovat počet návštěvníků. Mělo by jich tam být v jeden okamžik max 10.

Pro návštěvníky výstavy si blanenští skauti nachystali i něco speciálního - šifrovací hru Po stopě partyzánů. Zavede vás do ulic města v dobách druhé světové války a provětrá vaší šedou kůru mozkovou. Více se dozvíte až v muzeu...

Blanenští skauti oslavili svůj stoletý příběh - tisková zpráva

Zpět na výpis