Hlavou dolů - Netopýři v Moravském krasu

Blansko jako brána do oblasti Moravského krasu není jen vstupem do chráněného území s bohatou historií a neživou přírodou, ale i cestou do světa jeho živočišných obyvatel. Jedněmi z těch, kteří jsou s krasovou oblastí a jeskyněmi v myslích návštěvníků jednoznačně spojeni, jsou netopýři.

Pojmy jeskyně a netopýři splývají často laikovi v jedno. Není to však tak docela pravda, jen někteří z našich více než dvaceti druhů netopýrů navštěvují jeskyně. Zachované přírodní prostředí Moravského krasu nabízí ale i nejeskynním druhům těchto trochu tajemných savců dostatek atraktivního životního prostoru. Staré budovy barokních kostelů jsou úkrytem letních kolonií samiček s mláďaty, staré stromy s dutinami, které hostí další netopýří druhy, již z jiných oblastí naší země téměř vymizely, lesní i otevřené biotopy jsou lovištěm s bohatou nabídkou potravy. 
Z těchto a nejen z těchto důvodů je Moravský kras domovem téměř všech našich druhů netopýrů. Naše výstava je věnována především těm, kteří vyhledávají podzemní prostory jeskyní jako své zimoviště, setkáme se ale i s těmi, kteří do podzemí nevlétají. Pokusíme se poodhalit to, co netopýři dělají a jak žijí, když návštěvníci opustí zpřístupněné jeskyně. Co dělají v létě, když nespí. Jak se živí, množí, jak vlastně jednotlivé naše druhy vypadají. Poznáme, proč je důležitá jejich ochrana, výzkum a poznání, jak mohou být a jsou užiteční člověku. Zjistíme, proč vlétají občas do bytů a proč se do vlasů zapletou jen málokdy. Poznáme jejich nemoci a parazity (v současné době to bude zvlášť aktuální), jejich nepřátele. Zjistíme, že za přenosy různých exotických virů nemohou, že zde je úplně jiný viník. Jmenuje se člověk. 
To vše a mnohé další nám prozradí netopýři sami prostřednictvím detailních fotografií, filmů, zvuků. Co nebudou moci takto sdělit, přetlumočí odborníci na jejich výzkum se svými novými, často nečekanými poznatky. Výstavu „Hlavou dolů“ vám naše muzeum představí v autentickém prostoru sklepení pod blanenským zámkem. Bude připravena ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů a dalšími institucemi a potrvá do doby, kdy se naši netopýři vydají zpět do podzemí uložit se k zimnímu spánku.

Těšíme se na vás na vernisáži ve čtvrtek 25. 6.
Program:
V 18:00 zahájení vernisáže písní v podání kapely Netopýr v multimediálním sále
od 18:05 povídání o netopýrech s promítáním v multimediálním sále muzea - autor výstavy Vlastislav Káňa
od 18:30 prohlídky výstavy
od 19:00 koncert kapely Netopýr na nádvoří /v případě deště v multimediálním sále/
Občerstvení zajištěno.


Zpět na výpis