Mincovní poklady na Hedvábné cestě

Výstava historických mincí a dalších exponátů vázajících se k významné obchodní trase, která kdysi spojovala východní Asii se Středomořím.

Název Hedvábná stezka byl poprvé použit v 2. polovině 19.století německým zeměpiscem baronem Ferdinandem von Richthofen, který použil tento termín k popsání obchodních tras, které propojovaly Čínu, Indii, střední Asii a Středomoří. Termín hedvábná stezka je zavádějící, protože naznačuje, že existovala pouze jedna trasa, opak je ale pravdou. Hedvábná stezka byla systémem stále se obměňujících tras a cest, po kterých se převáželo nejen hedvábí, ale i spousta dalšího zboží. I když tyto cesty sloužily primárně obchodu, propojovaly se díky nim i různé světové kultury, předávaly se nápady, nové technologie, náboženství, dokonce i nemoci a geny. 

Výstava Mincovní poklady na Hedvábné cestě je sama o sobě také takovou hedvábnou stezkou, protože nám přináší obraz různých světových kultur, jejich historie a tradic. Zároveň nám přináší ukázky platidel, mincí, které jsou i dnes nedílnou součástí světa obchodu. Výstava představí hlavně historické mince dávných civilizací. Dohromady bude k vidění 10 unikátních mincovních pokladů a také další předměty jako jsou pečetní korálky a amulety, flakóny na vonné esence či dochované části zbraní. Návštěvníci se budou moci dozvědět o historii dálkového obchodu od úplných začátků. Příběh každého vystaveného pokladu je jiný a vypovídá o událostech dávno minulých. Zájemci se budou moci dočíst o původu těchto artefaktů a o jejich zařazení v toku dějin.

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 29.6.2017 v 18:00 v multimediální síni muzea. Zatančí při ní orientální tanečnice a také zde proběhne beseda s historikem a autorem výstavy PhDr. Davidem Majerem.
Od 17:00 hodin bude připraven doprovodný program pro děti, kde si návštěvníci budou moci navrhnout své vlastní platidlo.Zpět na výpis