Muzeum Blanenska - Sborník 2017

Sborník Muzea Blanenska 2017. Odborné články z oblasti přírodovědné a společenskovědné.

Část přírodovědná
 • Mladé tektonické pohyby a jejich vliv na utváření Moravského krasu (Vojtěch A. Gregor)
 • Co odhaluje horní etáž Západního lomu V Mokré (Ladislav Slezák)
 • Správa Moravského krasu v poválečných letech (Ivo Štelcl)

Konference Objevitelé Moravského krasu konaná v Muzeu Blanenska dne 8.9.2017
 • Předwankelovský vědecký zájem o Křtinské údolí (Martin Golec)
 • Průkopníci mapování jeskyní v Moravském krasu (Petr Zajíček)
 • Tajemství Macochy: První zvukový film o speleologii (Petr Kostrhun)
 • Použití georadaru ROTEG při vyhledávání jeskyní v jižní části Moravského krasu (Ladislav Slezák)

Část společenskovědná
 • Kdo byli první páni z Boskovic (Petr Vítámvás)
 • Četnictvo v okrese Boskovice v letech 1938 - 1939 (Matěj Ott)
 • Ladislav Ryšavý - učitel, kulturní činitel, kronikář a překladatel (Petr Sychra)
 • Jan kunc: Víc, než jen tvář muže z kamenné busty (Jiří Kučera)
 • Po stopách vodních elektráren na řece Punkvě (Luděk Půlpitel)
 • Kachlová kamna z jedovnické kamnárny (David Varner)

Zprávy
 • Přehled akcí, které se v muzeu v roce 2017 udály 

Sborník obsahuje 134 stran
Cena 150 Kč včetně DPH

Sborník lze zakoupit na pokladně muzea:
Muzeum Blanenska, p. o.
Zámek 1/1, 678 26 Blansko


Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat:
E-mail: info@muzeum-blanenska.cz
Telefon: +420 516 417 221

Zpět na výpis