Muzeum Blanenska - Sborník 2018

Sborník Muzea Blanenska 2018. Odborné články z oblasti přírodovědné a společenskovědné.

Část přírodovědná
 • Výzkum paleosystému jeskyně Pekárny je téměř u konce, průzkum může začít (Ladislav Slezák)
 • Aloisova štola, dosud zcela nevyužitá nabídka prezentace historie dolování železných rud v oblasti Rudice a Olomučan (Ladislav Slezák)
 • Výpustek maloval Runk aneb autorství obrazu jeskyně Výpustek odhaleno (Petr Sychra, Božena Valíčková)

Část společenskovědná
 • Josef Kovářík - učitel a folklorista (Petr Sychra)
 • Ruští váleční zajatci V Borotíně (okr. Blansko) v letech 1917 - 1918 (Michal Schuster)
 • Poslední plavba Karla Zřídkaveselého, Jeden zapomenutý příběh z časů Velké války (Jiří Kučera)
 • Legionář, zlatokop, lékař - příběh doktora Habance z Olešnice (Jiří Vymětalík)
 • Protektorátní četnictvo ve strážní službě na železnicích na příkladu politického okresu Boskovice (Matěj Ott)

Konference Ohlédnutí za posledním stoletím na Blanensku a Boskovicku
 • Co a jak se slavilo? Proměny svátků a památných dnů v průběhu století (Petr Vítámvás)
 • Erich Roučka - moravský Edison (Jaroslav Šejnoha)
 • Četnictvo na Boskovicku a Blanensku (Matěj Ott)
 • Odraz první světové války na život na boskovickém venkově (Roman Malach)
 • 100 let, rok po roce v Moravském krasu (Petr Zajíček)
 • Pomníky padlým v 1. světové válce v Blansku (Božena Kovářová)
 • Blansko na přelomu tisíciletí (Jiří Kučera)

Zprávy
 • Rok 2018 v Muzeu Blanenska

Články z konference Ohlédnutí za posledním stoletím na Blanensku a Boskovicku ke stažení v elektronické podobě ZDE
           
Sborník obsahuje 145 stran
Cena 150 Kč včetně DPH

Sborník lze zakoupit na pokladně muzea:
Muzeum Blanenska, p. o.
Zámek 1/1, 678 26 Blansko


Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat:
E-mail: info@muzeum-blanenska.cz
Telefon: +420 516 417 221

Zpět na výpis