Ohlédnutí za posledním stoletím na Blanensku a Boskovicku

Sborník příspěvků z konference konané 14. 9. 2018 na blanenském zámku

Vydavatel a redaktor neodpovídají za věcnou pravdivost uveřejněných článků. Publikace byla vydána za podpory Ministerstva kultury.
Vydalo Muzeum Blanenska, příspěvková organizace Zámek 1/1, 678 01 Blansko
+420 516 417 221
info@muzeum-blanenska.cz
www.muzeum-blanenska.cz

Odpovědný redaktor Mgr. Milan Koudelka
Grafická úprava: Mgr. Jakub Pernes

Sborník ke stažení v elektronické verzi zde:/files/ckeditor//10x10_sborn%C3%ADk.pdf
 

Zpět na výpis