Po stopách blanenské umělecké litiny

Publikace Po stopách blanenské umělecké litiny je rozšířenou textovou a fotografickou reflexí tématu nové stálé expozice Blanenská umělecká litina umístěné v prostorách blanenského zámku.

Čtenář je již v úvodu knihy obeznámen s historií těžby železa v období pravěku, která předurčuje potenciál lokality k založení železáren v 17. století. Stěžejní obsah tvoří pojednání o dějinných událostech blanenských železáren, vzestupu výroby a produkce i vlivu slavných osobností Huga Františka Salma a Karla z Reichenbachu na jejich fungování včetně následného předání majetku do rukou firem. Litinové předměty jsou prezentovány v souborech dle časového a typologického zařazení.            Publikace se dále se věnuje charakteristice jednotlivých objektů železáren, kdy uvažuje jak místní, tak evropský kontext. Celkový umělecko-historický vhled uzavírá obrazová příloha dokumentující autentickou podobu litinových výrobků.
  

Zpět na výpis