Po stopách středověkých sídlišť a sídel na Blanensku

Terénní exkurze s Jiřím Doleželem z Archeologického ústavu Brno vás provede po několika výjimečných památkách (nejen) středověkého osídlení ve východní části někdejšího blanenského biskupského panství v sobotu 16. 10.

Postupně navštívíme (s příslušným výkladem) historické jádro vsi Těchov, osadu Obůrka jako velmi zajímavý sídelní útvar 19. století, zaniklou středověkou ves Neradice a její původní polnosti, novověké Nové Dvory a nakonec komplex gotického biskupského hradu Blansko (Blansek) nad Punkevními jeskyněmi v Moravském krasu.
Sraz: v 9.00 v Těchově u zastávky autobusů u hospody Na točně.
Pro cestující autem se zde dá zaparkovat, cestující autobusem mohou využít atobusovou dopravu z Blanska autobusového nádraží v 8.39–8.55.
Konec exkurze: cca ve 13.00 Nové Dvory, odtud buď autobusem do Blanska na nádraží ve 13:00–13:18, nebo z Blanseku se mohou vydat pěšky Pustým žlebem na autobus ze Skaláku v 15:13–15:23.
Kapacita neomezená, vstupné zdarma.

Zpět na výpis