Putování za osobnostmi Blanenska

Zábavný doplněk prohlídek zámku určený především pro rodiny s dětmi. Přijďte se seznámit s blanenskými významnými osobnostmi a jejich životem.

Trasa, po které se návštěvníci vydají, vede přes stálé expozice muzea. Na začátku prohlídky děti dostanou pážecí pas, se kterým prohlídku absolvují. V místnostech, které se k osobnostem působícím na Blanensku váží, děti objeví tajnou schránku. V tajné schránce na ně bude čekat úkol nebo hádanka. Když hádanku nebo úkol splní, získají razítko do svého pasu a na konci prohlídky za vyplněný pas dostanou diplom. Na děti v zámku čeká celkem deset tajných schránek a v nich někdy jeden, někdy i více jednoduchých úkolů. Svoji schránku na zámku mají Žalkovští, jeho stavebníci, Jindřich Wankel i Karel Absolon, Hugo František Salm a pro něj pracující vědci Karel Ludvík baron von Reichenbach nebo Eduard Bartelmus, umělci Ferdinad von Saar a Josef Mánes, žena s pohnutým osudem Karolina Meineke a v neposlední řadě významný technik, vynálezce a blanenský podnikatel Erich Roučka.
Zpět na výpis