Seznamte se s Josefem Váchalem: napsal, vyryl, vytiskl a svázal

Výstava přiblíží osobnost a život výrazného umělce počátku 20. století, který stál mimo hlavní umělecké dění tohoto období.

Výstava se zaměřuje na knižní tvorbu Josefa Váchala prostřednictvím originálních tiskařských štočků, sad autorských písem, exlibris a grafik. Jsou zde k vidění originály děl Josefa Váchala zapůjčené z knihovny Národního muzea, Památníku národního písemnictví, Moravské zemské galerie, Moravské zemské knihovny, nakladatelství Paseka i od soukromých sběratelů.

Vernisáž výstavy proběhne 30. června na nádvoří zámku a v multimediální síni blanenského zámku, vernisáž zahájí v 18 hodin folkrórní kulturní program Soukromé základní umělecké školy Blansko a součástí vernisáže bude beseda o Josefu Váchalovi.
Zpět na výpis