Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického ohrožení Československého státu

Výstava se věnuje tématu postavení šlechticů v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následného obsazení českých zemí nacistickým Německem.

Výstavní projekt, jehož autory jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra, přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé. Součástí výstavy je i audiovizuální část tvořená přibližně půlhodinovým videodokumentem, který vznikl ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a občanského sdružení Post Bellum. Návštěvníkům se tak dostane možnost zaposlouchat se do vyprávění potomků protagonistů deklarací z konce třicátých let (Theobalda Czernina, Jaroslava Lobkowicze, Františka Kinského a Karla Schwarzenberga) a seznámit se s osudy jejich rodin během bouřlivého dvacátého století.

V rámci akce Ve znamení tří deklarací pořádané Muzeem Blanenska, příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Blanenska, příspěvková organizace, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Vernisáž výstavy proběhne 10. 5. 2018 v 16 hod. Výstava bude k vidění do 17. června v nově opravených místnostech sklepení blanenského zámku.

Vstup na vernisáž je zdarma.
Vstupné v další dny je 40/20 Kč.
 

Zpět na výpis