Edukační programy

Muzeum Blanenska, p. o. nabízí celou řadu edukačních programů. Tyto programy se vztahují k jednotlivým stálým expozicím, výstavám a zaměření muzea.

U popisu každého z nich jsou uvedeny vzdělávací oblasti RVP, do nichž se řadí, a kompetence, které rozvíjejí. Časová náročnost jednotlivých programů je spíše orientační, délku programu je možno upravit dle potřeby.
Cena programů: 10 Kč/dítě (pedagogický doprovod zdarma)