Salmovská vstupenka pro dospělé

Cena: 300.00 Kč Původní cena:

Skladem

Vítejte v Moravském krasu.

Vydejte se po stopách rodiny Salmů, jejíž příslušníci objevovali tajemství pod zemí před několika stoletími. Kníže Karel Josef Salm zkoumal jeskyně již v roce 1776 a jeho syn starohrabě Hugo Salm v roce 1808. S touto vstupenkou můžete navštívit jeden ze základních okruhů státního zámku v Rajči nad Svitavou, kde Salmové žili. Můžete obdivovat Kateřinskou jeskyni, kde se dodnes bádá, nebo stálé expozice Muzea Blanenska, kde najdete nejen nálezy z krasu, ale také blanenskou uměleckou litinu, která se za dob Hugo Františka Salma vyvážela do celého světa.

Přejeme příjemnou cestu zpět v čase.

***

Welcome to the Moravian Karst

Follow in the footsteps of the Salm family, whose members discovered secrets of the underground several centuries ago. Prince Karl Josef Salm has already explored caves in 1776, and his son, Altgrave Hugo Salm, in 1808. With this ticket, you can make one of the basic tours of the state chateau in Rájec nad Svitavou, where the Salms lived. You can admire the Kateřinská Cave, which is still being explored today, or the permanent exhibitions of the Blansko Region Museum, where you can view not only the finds from the karst, but also the famous cast iron from Blansko, which was exported all over the world during the time of Hugo Franz Salm.

We wish you a pleasant trip back in time

***

Willkommen im Mährischen Karst

Folgen Sie den Spuren der Familie Salm, deren Mitglieder vor einigen Jahrhunderten die unterirdischen Geheimnisse entdeckt haben. Fürst Karl Josef Salm erkundete die Höhlen bereits 1776 und sein Sohn, Altgraf Hugo Salm, dann im Jahr 1808. Mit dieser Eintrittskarte können Sie eine der Grundtouren durch das Staatsschloss in Rájec nad Svitavou machen, wo die Salms lebten. Bewundern können Sie die Kateřinská-Höhle, die noch heute erforscht wird, oder die Dauerausstellungen des Regionalmuseums in Blansko, wo Sie nicht nur Funde aus dem Karst, sondern auch das berühmte Gusseisen von Blansko finden, das zur Zeit von Hugo Franz Salm in die ganze Welt exportiert wurde.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeitreise