Vzdělávací programy

Pro stávající školní rok jsme pro vás připravili nabídku programů věnující se Moravskému krasu a historii Blanenska.


V Moravském krasu

Cestou necestou Moravským krasem

Program vznikl v návaznosti na stálé expozice, věnující se Moravskému krasu a pravěku na Blanensku. Nyní se váže k těm stávajícím - Objevitelé Moravského krasu a Cesta do pravěku Blanenska, v budoucnu nabídku rozšíří nová přírodovědná expozice. Je koncipován jako propojení prohlídky unikátních exponátů na půdě muzea a přírodních jevů a historických míst přímo v terénu. Terénní část probíhá formou exkurzí do Moravského krasu a jeho okolí s odborným výkladem. Tematicky se zaměřuje na vznik a vývoj krasových jevů (propadání, ponory, podzemní toky, závrty, škrapy, poloslepá údolí, sedimenty v jeskyních a jejich stáří), geografii oblasti, historii objevování Moravského krasu, archeologii, jeskynní paleontologii, zoologii a ochranu přírody a krajiny. Exkurze mají svou kratší - pětihodinovou a delší - osmihodinovou variantu, lze je případně zkombinovat s přednáškou na související témata. Maximální počet účastníků je 20 osob. U všech exkurzí můžeme upravit jejich rozsah, časovou náročnost a obtížnost podle vašich potřeb. Ucelený program tedy zahrnuje komentovanou prohlídku expozic s ukázkou exponátů a přírodnin a následnou exkurzi do terénu, vše pod vedením kvalifikovaného a zkušeného lektora.


Cena 5 hodinového programu 1.000 Kč
Cena 8 hodinového programu 1.500 Kč

Program nabízíme žákům 2. stupně ZŠ, SŠ a v upravené formě také studentům bakalářského stupně VŠ.

Propadání Bílé vody

Tématem exkurze budou specifické krasové jevy (poloslepá údolí, sedimenty v jeskyních a jejich stáří), středověká kolonizace Blanenska, dopravní infrastruktura a socioekonomická geografie krasového území, těžba a využití vápence v historii a současnosti, ochrana přírody v Moravském krasu.

Cesta povede z Holštejna přes Starou a Novou Rasovnu, propadání Bílé vody, jeskyni Lidomorna, zříceninu hradu Holštejn, jeskyni Holštejnská/Nezaměstnaných k Wankelovu závrtu. Časová náročnost trasy je 5 hodin. Cestu lze rozšířit o Šošůvecký lom a lom Malá Dohoda, v tomto případě je třeba počítat s 8 hodinami.


Cena 5 hodinového programu 1.000 Kč
Cena 8 hodinového programu 1.500 Kč

Program nabízíme žákům 2. stupně ZŠ, SŠ a v upravené formě také studentům bakalářského stupně VŠ.

Pustý žleb

Tématem exkurze budou specifické krasové jevy (jeskyně a propasti), pravěcí obyvatelé jeskyní (jeskynní medvědi, lvi, hyeny, pravěký člověk), středověká kolonizace Blanenska, ochrana přírody v Moravském krasu.

Cesta povede z Nových Dvorů památnou alejí ke zřícenině hradu Blansek, k jeskyni Pod Hradem a Pustým žlebem k jeskyni Zazděná, známé díky výkopům Karla Absolona. Cestu zakončíme u vývěrů Punkvy. Nabízíme možnost opačného směru nebo okruhu. Časová náročnost exkurze je 5 hodin. Trasu lze rozšířit o Salmovu stezku, Jandourkovy závrty a Ostrov u Macochy, v tomto případě je třeba počítat s 8 hodinami.


Cena 5 hodinového programu 1.000 Kč
Cena 8 hodinového programu 1.500 Kč

Program nabízíme žákům 2. stupně ZŠ, SŠ a v upravené formě také studentům bakalářského stupně VŠ.

Josefovské údolí a Býčí skála

Tématem exkurze budou specifické krasové jevy (vývěry, jeskyně, pěnovce), pravěcí obyvatelé jeskyní (jeskynní medvědi, lvi, hyeny, pravěký člověk), raně středověká kolonizace Blanenska, těžba železných rud z Rudických vrstev, těžba fosfátů v jeskyních, podzemní továrny v době nacistické okupace, ochrana přírody v Moravském krasu a její praktické úkoly (hnízdění sokolů, výskyt rysa, výzkum a ochrana netopýrů).

Je třeba počítat s tím, že na této trase se mohou vyskytnout některá omezení v dostupnosti jednotlivých zastávek (například v jeskyni Býčí skála platí z důvodu hnízdění sokolů zákaz exkurzí v období od října do dubna, v některých částech NPR Býčí skála do cca 10. června).

Cesta povede od huti Františka a Švýcárny v Josefově přes průzkumné štoly v Josefovském údolí a pěnovcový pramen k jeskyni Jáchymka, dále k jeskyni Býčí skála, vývěrům Jedovnického potoka a zpět do Josefova. Trasa je variabilní s možností pěší cesty do Adamova, její časová náročnost je 5 hodin. Trasu je možné vést také z Adamova a rozšířit ji o Habrůvecké ponory, Křtinské údolí, Výpustek, Křtiny, Děravku, Klostermanovu studánku, Seč a Rudici. Volitelně můžeme navštívit Kolíbky nebo Rudické propadání. Tato rozšířená varianta je plánována na 8 hodin.


Cena 5 hodinového programu 1.000 Kč
Cena 8 hodinového programu 1.500 Kč

Program nabízíme žákům 2. stupně ZŠ, SŠ a v upravené formě také studentům bakalářského stupně VŠ.

Údolí Říčky

Tématem exkurze budou specifické krasové jevy (ponory, vývěry, estavely), zvířecí obyvatelé pravěkých jeskyní (jeskynní medvědi, lvi, hyeny), pravěcí lidé, neandrtálci v Moravském krasu, ochrana přírody v Moravském krasu, výzkum a ochrana netopýrů.

Cesta povede z Ochozi u Brna přes jeskyně Pekárna, Netopýrka, Malčina a Švédův stůl k ponorům Říčky. Navštívíme Hádecké a volitelně Hostěnické propadání a lom Pod Hádkem. Trasu můžeme projít také opačným směrem do Ochozi. Její časová náročnost je 5 hodin. Cestu lze směrem do Hostěnic prodloužit na 8 hodin.


Cena 5 hodinového programu 1.000 Kč
Cena 8 hodinového programu 1.500 Kč

Program nabízíme žákům 2. stupně ZŠ, SŠ a v upravené formě také studentům bakalářského stupně VŠ.

NA zámku

Moravský kras zblízka

Zážitkový program pod vedením přírodovědce seznámí žáky s Moravským krasem, historií i současností objevování jeskyní, včetně fyzické ukázky přírodnin, kosterních pozůstatků prehistorické zvěře, a některých moderních technologií využívaných v oboru, jako je 3D skenování a 3D tisk. K programu jsou připraveny pracovní listy využitelné k opakování ve škole


Cena programu 60 Kč / žák

Program je určen pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.
60 - 90 minut dle časových možností skupiny

Prehistorie Moravského krasu

Program zaměřený na seznámení se s nejstarší historií Moravského krasu – s jeho geologií, prehistorickou faunou i flórou. Jeskyně Moravského krasu jsou bohatým nalezištěm kostí jeskynních medvědů i ostatní predátorů, ke kterým patřil jeskynní lev či jeskynní hyena. Program provede účastníky přírodovědnou expozicí Moravské Švýcarsko Jindřicha Wankla a seznámí je také s historií objevů jeskyní, významnými badateli, i současnou speleologií.


Cena programu 60 Kč / žák

Program nabízíme žákům 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a v upravené formě také dětem MŠ.
60 - 90 minut dle časových možností skupiny

Přírodovědné přednášky u vás ve škole

Na objednávku je možné dohodnout také návštěvu přírodovědce ve škole. Přednášku lze uspořádat na jakékoliv téma z oblasti přírody Moravského krasu. Mgr. Vlastislav Káňa se zaměřuje na témata Netopýři, prehistorická i současná fauna Moravského krasu a speleologie. Přednáška bude doplněna ukázkami originálů přírodnin a fotografiemi.


Cena přednášky 1000 kč

Program je určen pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ a studenty SŠ
délka přednášky dle individuální domluvy

Blanensko v pravěku

Unikátní krajina Blanenska a Moravského krasu uchovala pozůstatky po lidské činnosti již od nejstarších dob života člověka. Program je určen zejména žákům čtvrtých a šestých tříd, jelikož je koncipován tak, aby shrnul a zopakoval učivo o období pravěku a rozšířil ho o informace z regionu. V upravené podobě je vhodný také pro žáky ostatních ročníků. Vyšším ročníkům a studentům středních škol nabízíme tento program pod vedením archeologa. Klíčovými tématy jsou Neandrtálci v jeskyni Kůlna a halštatské pohřebiště v Býčí skále. Žáci si mohou osahat repliky archeologických nálezů a vyzkoušet si oděv doby kamenné i doby halštatské. 90 minutová verze programu je zakončena populární deskovou hrou Badatelé z Moravského krasu, v níž žáci v roli starých badatelů objevují jeskynní chodby a nalézají archeologické nálezy, se kterými se setkali během prohlídky expozice.


Cena programu 60 Kč / žák

Program nabízíme žákům 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a v upravené formě také dětem MŠ.
60 - 90 minut dle časových možností skupiny

Blanensko od Keltů po středověk

Jak už název programu napovídá, jeho obsah je zaměřen na období mezi dobou laténskou a pozdním středověkem. Stejně jako program Blanensko v pravěku tento program opakuje školní látku a rozšiřuje ji o témata z historie regionu. Klíčovými tématy jsou výroba železa v období Velké Moravy, hrady Blanenska a zaniklé středověké vesnice. Účastníci programu si budou moci osahat a vyzkoušet repliky předmětů a oděvů doby laténské, doby římské, a několik raně a vrcholně středověkých oděvů. Zážitková část programu má podobu badatelské výuky, během níž si skupiny žáků vylosují jednu z pěti dřevěných beden s replikami, kterou se pokusí zařadit do daného období a její obsah prezentovat ostatním skupinám.


Cena programu 60 Kč / žák

Program nabízíme žákům 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a v upravené formě také dětem MŠ.
60 minut

Vybraná témata pravěku a středověku Blanenska

Vzdělávací program se zaměřuje na čtyři klíčová témata období pravěku a středověku Blanenska – Neandrtálce v jeskyni Kůlna, halštatské pohřebiště v Býčí skále, výrobu železa v období Velkomoravské říše, středověké hrady a zaniklé středověké vesnice. Stejně jako program Blanensko od Keltů po středověk má podobu badatelské výuky a využívá dřevěných truhlic s replikami předmětů a oděvů – v tomto případě pouze čtyř dle klíčových témat.


Cena programu 60 Kč / žák

Program nabízíme žákům 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a v upravené formě také dětem MŠ.
60 minut

Blansko průmyslové

Vzdělávací program pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty středních škol přibližující historii průmyslu v Blansku a vybrané průmyslové podniky podnikající v Blansku v průběhu 19. a 20. století – Blanenskou uměleckou litiny, firmu K&R Ježek vyrábějící zemědělské stroje, firmu Erich Roučka (pozdější Metru Blansko) a osobnost jejího zakladatele a talentovaného vynálezce a průmyslníka E. Roučky, a v neposlední řadě firmu Schütz Olomučany produkující luxusní keramické nádobí.

V případě zájmu je možné uspořádat tematicky zaměřenou exkurzi po městě.


Cena programu 60 Kč / žák

Program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ
60 minut (v případě exkurze dle předešlé domluvy a vybrané trasy)

Ke stažení

Pravěk na Blanensku - Stručné studijní texty pro pedagogy ZŠ a SŠ
Blanenská umělecká litina - Stručné studijní texty pro pedagogy SŠ a II. stupně ZŠ 
Cestou necestou Moravským krasem - Stručné studijní texty pro pedagogy SŠ a II. stupně ZŠ
Blanensko od Keltů po středověk - Stručné studijní texty pro pedagogyy ZŠ a SŠ
Nabídka vzdělávacích programů - Ponořme se do poznání v Muzeu Blanenska