Vzdělávací programy

Pro stávající školní rok jsme pro vás připravili nabídku programů věnující se Moravskému krasu a historii Blanenska.


V Moravském krasu

Cestou necestou Moravským krasem

Program vznikl v návaznosti na stálé expozice, věnující se Moravskému krasu a pravěku na Blanensku. Nyní se váže k těm stávajícím - Objevitelé Moravského krasu a Cesta do pravěku Blanenska, v budoucnu nabídku rozšíří nová přírodovědná expozice. Je koncipován jako propojení prohlídky unikátních exponátů na půdě muzea a přírodních jevů a historických míst přímo v terénu. Terénní část probíhá formou exkurzí do Moravského krasu a jeho okolí s odborným výkladem. Tematicky se zaměřuje na vznik a vývoj krasových jevů (propadání, ponory, podzemní toky, závrty, škrapy, poloslepá údolí, sedimenty v jeskyních a jejich stáří), geografii oblasti, historii objevování Moravského krasu, archeologii, jeskynní paleontologii, zoologii a ochranu přírody a krajiny. Exkurze mají svou kratší - pětihodinovou a delší - osmihodinovou variantu, lze je případně zkombinovat s přednáškou na související témata. Maximální počet účastníků je 20 osob. U všech exkurzí můžeme upravit jejich rozsah, časovou náročnost a obtížnost podle vašich potřeb. Ucelený program tedy zahrnuje komentovanou prohlídku expozic s ukázkou exponátů a přírodnin a následnou exkurzi do terénu, vše pod vedením kvalifikovaného a zkušeného lektora.


Cena 5 hodinového programu 1.000 Kč
Cena 8 hodinového programu 1.500 Kč

Program nabízíme žákům 2. stupně ZŠ, SŠ a v upravené formě také studentům bakalářského stupně VŠ.

Propadání Bílé vody

Tématem exkurze budou specifické krasové jevy (poloslepá údolí, sedimenty v jeskyních a jejich stáří), středověká kolonizace Blanenska, dopravní infrastruktura a socioekonomická geografie krasového území, těžba a využití vápence v historii a současnosti, ochrana přírody v Moravském krasu.

Cesta povede z Holštejna přes Starou a Novou Rasovnu, propadání Bílé vody, jeskyni Lidomorna, zříceninu hradu Holštejn, jeskyni Holštejnská/Nezaměstnaných k Wankelovu závrtu. Časová náročnost trasy je 5 hodin. Cestu lze rozšířit o Šošůvecký lom a lom Malá Dohoda, v tomto případě je třeba počítat s 8 hodinami.


Cena 5 hodinového programu 1.000 Kč
Cena 8 hodinového programu 1.500 Kč

Program nabízíme žákům 2. stupně ZŠ, SŠ a v upravené formě také studentům bakalářského stupně VŠ.

Pustý žleb

Tématem exkurze budou specifické krasové jevy (jeskyně a propasti), pravěcí obyvatelé jeskyní (jeskynní medvědi, lvi, hyeny, pravěký člověk), středověká kolonizace Blanenska, ochrana přírody v Moravském krasu.

Cesta povede z Nových Dvorů památnou alejí ke zřícenině hradu Blansek, k jeskyni Pod Hradem a Pustým žlebem k jeskyni Zazděná, známé díky výkopům Karla Absolona. Cestu zakončíme u vývěrů Punkvy. Nabízíme možnost opačného směru nebo okruhu. Časová náročnost exkurze je 5 hodin. Trasu lze rozšířit o Salmovu stezku, Jandourkovy závrty a Ostrov u Macochy, v tomto případě je třeba počítat s 8 hodinami.


Cena 5 hodinového programu 1.000 Kč
Cena 8 hodinového programu 1.500 Kč

Program nabízíme žákům 2. stupně ZŠ, SŠ a v upravené formě také studentům bakalářského stupně VŠ.

Josefovské údolí a Býčí skála

Tématem exkurze budou specifické krasové jevy (vývěry, jeskyně, pěnovce), pravěcí obyvatelé jeskyní (jeskynní medvědi, lvi, hyeny, pravěký člověk), raně středověká kolonizace Blanenska, těžba železných rud z Rudických vrstev, těžba fosfátů v jeskyních, podzemní továrny v době nacistické okupace, ochrana přírody v Moravském krasu a její praktické úkoly (hnízdění sokolů, výskyt rysa, výzkum a ochrana netopýrů).

Je třeba počítat s tím, že na této trase se mohou vyskytnout některá omezení v dostupnosti jednotlivých zastávek (například v jeskyni Býčí skála platí z důvodu hnízdění sokolů zákaz exkurzí v období od října do dubna, v některých částech NPR Býčí skála do cca 10. června).

Cesta povede od huti Františka a Švýcárny v Josefově přes průzkumné štoly v Josefovském údolí a pěnovcový pramen k jeskyni Jáchymka, dále k jeskyni Býčí skála, vývěrům Jedovnického potoka a zpět do Josefova. Trasa je variabilní s možností pěší cesty do Adamova, její časová náročnost je 5 hodin. Trasu je možné vést také z Adamova a rozšířit ji o Habrůvecké ponory, Křtinské údolí, Výpustek, Křtiny, Děravku, Klostermanovu studánku, Seč a Rudici. Volitelně můžeme navštívit Kolíbky nebo Rudické propadání. Tato rozšířená varianta je plánována na 8 hodin.


Cena 5 hodinového programu 1.000 Kč
Cena 8 hodinového programu 1.500 Kč

Program nabízíme žákům 2. stupně ZŠ, SŠ a v upravené formě také studentům bakalářského stupně VŠ.

Údolí Říčky

Tématem exkurze budou specifické krasové jevy (ponory, vývěry, estavely), zvířecí obyvatelé pravěkých jeskyní (jeskynní medvědi, lvi, hyeny), pravěcí lidé, neandrtálci v Moravském krasu, ochrana přírody v Moravském krasu, výzkum a ochrana netopýrů.

Cesta povede z Ochozi u Brna přes jeskyně Pekárna, Netopýrka, Malčina a Švédův stůl k ponorům Říčky. Navštívíme Hádecké a volitelně Hostěnické propadání a lom Pod Hádkem. Trasu můžeme projít také opačným směrem do Ochozi. Její časová náročnost je 5 hodin. Cestu lze směrem do Hostěnic prodloužit na 8 hodin.


Cena 5 hodinového programu 1.000 Kč
Cena 8 hodinového programu 1.500 Kč

Program nabízíme žákům 2. stupně ZŠ, SŠ a v upravené formě také studentům bakalářského stupně VŠ.

NA zámku

Pazourkova cesta do pravěku Blanenska

Program je věnován období pravěku, shrnuje školní látku a rozšiřuje ji o regionální souvislosti. Odehrává se v archeologické expozici a herně s nalezištěm. Průvodcem v něm bude fiktivní postava archeologa Pazourka, s jeho komiksem projdeme proti proudu času od raného středověku k lovcům mamutů, pokusíme se vyluštit křížovku a povíme si něco o princezně z Býčí skály. Pro zájemce bude připravena desková hra Obchodníci doby bronzové. Pro učitele metodologické materiály ke stažení. Pro větší zážitek se můžeme převléknout i do kostýmu a provázet vás jako pravá halštatská žena.


Cena programu 60 Kč / žák

Program nabízíme žákům 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a v upravené formě také dětem MŠ.
90 minut

Blanensko od Keltů po středověk

Edukační program navazuje na období představené v programu Pazourkova cesta do pravěku Blanenska vymezené nejstaršími nálezy z oblasti Blanenska na jedné straně a významným halštatským objevem v Býčí skále na straně druhé. Program Blanensko od Keltů po středověk žáky provede historií od doby laténské až po vrcholný a pozdní středověk a zaměří se na témata zpracování železa v Moravském krasu, hrady na Blanensku a zaniklé středověké vesnice. Opomenuta nebude ani nejstarší historie samotného Blanska.
Pro účastníky máme nachystánu spoustu replik historických předmětů z celého zkoumaného období, včetně dobového oblečení, které si budou moci vyzkoušet. Zahrají si také na badatele, a na základě nabytých znalostí se pokusí jednotlivé předměty správně přiřadit k historickému období.


Cena programu 60 Kč / žák

Program nabízíme žákům 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a v upravené formě také dětem MŠ.
90 minut

Moravský kras zblízka

Zážitkový program pod vedením přírodovědce seznámí žáky s Moravským krasem, historií i současností objevování jeskyní, včetně fyzické ukázky přírodnin, kosterních pozůstatků prehistorické zvěře, a některých moderních technologií využívaných v oboru, jako je 3D skenování a 3D tisk. K programu jsou připraveny pracovní listy využitelné k opakování ve škole


Cena programu 60 Kč / žák

Program je určen pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.
90 minut

Ke stažení

Pravěk na Blanensku - Stručné studijní texty pro pedagogy ZŠ a SŠ
Blanenská umělecká litina - Stručné studijní texty pro pedagogy SŠ a II. stupně ZŠ 
Cestou necestou Moravským krasem - Stručné studijní texty pro pedagogy SŠ a II. stupně ZŠ
Blanensko od Keltů po středověk - Stručné studijní texty pro pedagogyy ZŠ a SŠ
Nabídka vzdělávacích programů - Ponořme se do poznání v Muzeu Blanenska