Vzdělávací programy

Muzeum Blanenska se svými stálými expozicemi zaměřuje na regionální fenomény a významné osobnosti spojené s blanenským zámkem. Věnuje se především archeologii na Blanensku, bádání a významným objevům v Moravském krasu, historii zpracování železa a výroby umělecké litiny v blanenských železárnách a olomučanské keramice. Expozice jsou doplněny ukázkou bydlení na blanenském zámku na přelomu 19. a 20. století a jsou tematicky svázány s osobnostmi, které na zámku pobývaly a svou činností region významně obohatily. Svými vzdělávacími programy se snažíme zprostředkovat povědomí o těchto lidech a jejich činnosti, o historii a zajímavostech místa, v němž žijeme. Pro stávající školní rok jsme pro vás připravili tuto nabídku programů:
Muzeum Blanenska, p. o. nabízí celou řadu edukačních programů. Tyto programy se vztahují k jednotlivým stálým expozicím, výstavám a zaměření muzea.

U popisu každého z nich jsou uvedeny vzdělávací oblasti RVP, do nichž se řadí, a kompetence, které rozvíjejí. Časová náročnost jednotlivých programů je spíše orientační, délku programu je možno upravit dle potřeby.
Cena programů: 10 Kč/dítě (pedagogický doprovod zdarma)