EPILOG

Sběr dat kompletní. Zásilka předána analytickému oddělení.


Skupina HFS group děkuje za příkladnou spolupráci.
Nashromážděná data jsou nedocenitelná pro naše budoucí záměry. Věříme, že se brzy podaří navázat na někdejší práci našich předchůdců a přinést našim klientům světlejší zítřky. Odměnu za vykonanou práci obdržíte na pokladně blanenského muzea po sdělení smluveného hesla: HUŤ PAULINKA

Na závěr si opět dovolujeme připomenout striktní důvěrnost naší dosavadní spolupráce.
 

J. Smith
jednatel