SLAVNÉ MOCNÁŘSTVÍ

Rakouské císařství vzniklo v ohni napoleonských válek na troskách Svaté říše římské. Do nové doby vstoupilo jako velmoc a své postavení si udrželo až do konce století. Přestože k ideálnímu státu mělo daleko, nebyl to zdaleka žalář národů, jak se s oblibou tvrdilo později. Poddaní císařpána se těšili kulturnímu i ekonomickému pokroku.


Tak jako Salm podnikl svou výpravu do Velké Británie, kde se chtěl okoukat průmyslové vymoženosti doby, tak i další osvícení mužové cestovali a poznávali svět.
Jeden ze zahraničních cestovatelů po starém mocnářství nám zanechal popis své cesty, ač poněkud stručný. Na mapě v expozici můžeme jeho postup sledovat.

“V hlavním městě Rakouska jsem pobyl hezký čas a jistě bych mohl jeho krásy obdivovat o mnoho déle, ale hodlal jsem navštívit i další významná města korunních zemí. Nejprve jsem se vypravil na severozápad, do starého královského sídla. Jazyk mi tam byl nesrozumitelný, ale pivo měli dobré. Dále jsem vyrazil přímo na jih až k Dunaji. Tam jsem se zdržel jen krátce než jsem pokračoval na jihozápad. To město mělo jakousi slanou příchuť. Mé kroky se stočily na jihovýchod a z dalšího města po trase pak nejkratší cestou k Jaderskému moři do velkého přístavu. Pak jsem to měl kousek k městu na severovýchodě, kde jsem opět zaslechl neznámý jazyk. Pokračoval jsem přímo na východ a němčiny jsem slyšel v následujícím městě stále méně. 
Pak mě čekal pořádný kus cesty na severovýchod. Jazyk se opět úplně změnil a už jsem mu nerozuměl vůbec. Došel jsem do majestátného města, které bylo vlastně dvouměstím. Opět jsem překročil Dunaj a vyrazil zpět. Mířil jsem přímo na severozápad k mému cíli, kde na mě čekal můj známý. Ta poslední korunní země mi učarovala - nádherná krajina i čilý kulturní a hospodářský život. Nemohl jsem svému příteli dost poděkovat, že mne sem pozval.”


Jaká byla ta poslední země, kterou cestovatel navštívil? Její název je poslední částí šifry.