POKLAD NIBELUNGŮ

Snad nejzásadnějším způsobem ovlivnila dnešní podobu Evropy další novinka 19. století - nacionalismus. Tehdy začaly vznikat moderní národy, jak je známe my. Nacionalismus šel ruku v ruce s osvícenstvím, romantismem a mysticismem. Národní buditelé se obraceli k historii a připomínali slavné národní dějiny. Po biblických a antických motivech se v litině začaly objevovat i prvky z germánské mytologie. Mezi sochami tak můžeme najít Siegfrieda z Písně o Nibelunzích.


Zápisky badatele hovoří o šifrách schovaných ve starých textech. Jednotlivá slova ve verších Písně o Nibelunzích se dají očíslovat a spárovat s písmeny abecedy.
Slova z písně “přesto Siegfried rekovi z svár Nibelunský” udávají slovo HRDINA.
U sochy Siegfrieda nalezněte správný verš, který umožní vyluštit šifru:
“meč Nibelunský nakonec povstal svůj svár a”

Pomůcka:

1.  A   
2.  B   
3.  C   
4.  D   
5.  E   
6.  F   

7.  G   
8.  H   
9.  I    
10. J   
11. K   
12. L   
 

13. M  
14.  N
15.  O
16.  P
17.  Q
18.  R

19.  S
20.  T
21.  U
22.  V
23. W
24. X

25. Y
26. Z