prolog

TAJNÉ!
Všechny následující informace podléhají nejvyššímu stupni utajení. V případě nedodržení smluvních podmínek, úniku citlivých informací a ohrožení činnosti HFS Group budou následovat patřičné sankce a jejich vymáhání právní i jinou cestou.


Vážená paní, vážený pane,

vzhledem k selhání standardních postupů je naše finanční skupina nucena přikročit ke spolupráci s externími operativci. Ceníme si vaší odbornosti pro práci v polních podmínkách a nepochybujeme o vaší profesionalitě a diskrétnosti.
Dosavadní průběh pátrání byl uspokojivý až do chvíle, kdy se náš vlastní operativec odmlčel. Máme závažné podezření, že jeho pátrání bylo narušeno třetí stranou. Podařilo se nám však zachránit torzo jeho pracovních poznámek. Máme důvod se domnívat, že po sobě zanechal množství stop, které vedou k požadovaným informacím.
Jeho poznámky se mohou jevit nesrozumitelně, při práci v terénu by však měly dát smysl:

  • První šifra se skrývá na chodbě pod Ichtyokentaurem
  • Kód je strážen modrým chrobákem
  • Jdi na hřbitov a hledej mezi kříži
  • Hledej za kamny se čtveřicí římských božstev
  • Posaď se na lavičku a pohlédni vlevo ke koňským kopytům
  • Poslední část skládanky je ukryta pod Salmovými kostmi

Domníváme se, že všechny stopy by měly být k nalezení v prostorách Blanenského zámku a vedou k informacím zcela klíčovým pro naši skupinu. K zápisu získaných fragmentů šifry máte k dipozici tabulku na navštívence. Pro nenápadné pátrání doporučujeme vstup do expozice litiny jako běžný návštěvník.

J. Smith
jednatel