STAŘÍ BOHOVÉ

Civilizace, jak ji dnes známe, má své kořeny v antice. Podoba Evropy začala vznikat ve starém Řecku a Římě dlouho před příchodem křesťanské víry. Spolu s osvícenstvím se lidé také začali ohlížet k těmto svým kořenům, k odkazu antického světa. Lidskou duši uchvátil romantismus a motivy ze Salmových železáren jsou toho důkazem.


Od romantismu již nebylo daleko k mysticismu. Osvícení mužové přikládali velkou váhu symbolům a rituálům.
Dřevo skrývá vyobrazení jednoho z římských bohů obklopeného několika znaky.
Jaké skrývá tajemství, pomůže snad objasnit klíč:

Pomůcka:

I.     A  
II.    B  
III.   C  
IV.   D  
V.    E  
VI.   F
   
 

VII.  G 
VIII. H
IX.   I   
X.    J  
XI.   K  
XII.  L  

 

XIII. M  
XIV.   N
XV.    O
XVI.   P
XVII.  Q
XVIII.  R

XIX.    S
XX.    T
XXI.   U
XXII.   V
XXIII.  W
XXIV.  X

XXV.   Y
XXVI. Z