STAROBYLÉ ŽELEZO

Moravský kras a celé Blanensko bylo takřka od počátku věků místem zvláštního významu. První lidé sem přicházeli, hledali úkryt v jeskyních a zanechávali po sobě památky. Jakmile člověk ovládl umění tavby železa, začal na Blanensku těžit rudu a kov zpracovávat. O několik tisíc let později právě tady zřídil Salm své železárny.


Dnes bychom v okolí Blanska hledali železný důl jen s obtížemi, ale dějiny nezapomínají. Toho si byl Salm dobře vědom.
V místnosti expozice (Možná mezi náčrtky na stole?) je nákres dolu. Ten důl skrývá tajemství. Jak ho ale projít? Dát se vlevo či vpravo?


Snad pomůže klíč:

← →

→ → → ← ← →

→ ← → →

→ ← ← → ←

← ← → ←

→ ← ← → → →

→ ← → ←