Sborník 2022

Cena: 190.00 Kč Původní cena:

Skladem

Sborník Muzea Blanenska obsahuje mimo jiné v přírodovědné části např.
další pokračování odborných příspěvků týkajících se problematiky
krasových vod v Moravském krasu či zamyšlení nad sebevraždami v Macoše,
ve společenskovědné části pak obsáhlý příspěvek pojednávající o slavné
listině Jindřicha Zdíka a v ní obsažených zmínkách o Blansku a Rájci,
pojednání o zaniklém rybníku u Bukoviny či připomenutí výroby malovaných
předmětů ve Velkých Opatovicích.