Vzdělávací programy

Muzeum Blanenska se svými stálými expozicemi zaměřuje na regionální fenomény a významné osobnosti spojené s blanenským zámkem. Věnuje se především archeologii na Blanensku, bádání a významným objevům v Moravském krasu, historii zpracování železa a výroby umělecké litiny v blanenských železárnách a olomučanské keramice. Expozice jsou doplněny ukázkou bydlení na blanenském zámku na přelomu 19. a 20. století a jsou tematicky svázány s osobnostmi, které na zámku pobývaly a svou činností region významně obohatily. Svými vzdělávacími programy se snažíme zprostředkovat povědomí o těchto lidech a jejich činnosti, o historii a zajímavostech místa, v němž žijeme.

The Blansko Museum focuses its permanent exhibitions on regional phenomena and important personalities associated with Blansko Castle. It focuses mainly on archaeology in Blansko, research and important discoveries in the Moravian Karst, the history of iron processing and the production of artistic cast iron in the Blansko ironworks and Olomučany pottery. The exhibitions are complemented by a sample of the housing in the Blansko castle at the turn of the 19th and 20th centuries and are thematically linked to the personalities who stayed at the castle and significantly enriched the region with their activities. Through our educational programmes, we try to convey awareness of these people and their activities, the history and attractions of the place in which we live.


Ceník a informace pro návštěvníky

Cena hromadného vstupného pro školy

Platnost 1 rok od zakoupení - v ceně zahrnuty prohlídky stálých expozic a sezónních výstav, vzdělávací programy k sezónním výstavám

2.000,- / rok

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy ke stálým expozicím nejsou zahrnuty v ceně hromadné vstupenky. Pedagogický doprovod cenu za vzdělávací program nehradí.

60 Kč / dítě

Rezervace

Pro rezervaci termínu a podrobnější domluvu se prosím obracejte na email: vzdelavani@muzeum-blanenska.cz nebo telefon: 720 958 605. 


Délka vzdělávacích programů je 90 minut, každý program lze ovšem přizpůsobit časovým možnostem skupiny.