Naše stálé expozice

permanent exhibitions


Ceník a infomace pro návštěvníky 

Letní sezóna (duben  říjen)

Úterý    Neděle: 10:00   17:00

Zimní sezóna (listopad  březen)

Úterý  Sobota: 10:00  17:00

Pro skupinu 30 a více osob

je možné dohodnout prohlídku mimo uvedenou dobu.


Základní cena vstupného

100,- Kč / stálé expozice
40,- Kč / sezónní výstavy
60,- Kč / sezónní výstavy v malé výstavní síni
10,- Kč / dětská herna

Snížené cena vstupného

50,- Kč / stálé expozice
20,- Kč / sezónní výstavy
30,- Kč / sezónní výstavy v malé výstavní síni
10,- Kč / dětská herna

děti 6 – 15 let, studenti, senioři, držitelé ZTP

Cena rodinného vstupného

200,- Kč / stálé expozice
80,- Kč / sezónní výstavy
120,- Kč / sezónní výstavy v malé výstavní síni
10,- Kč / dětská herna

2 dospělí a max. 3 děti


Cena hromadného vstupného pro školy

Platnost 1 rok od zakoupení - v ceně zahrnuty prohlídky stálých expozic a sezónních výstav, vzdělávací programy k sezónním výstavám

2.000,- / rok

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy ke stálým expozicím nejsou zahrnuty v ceně hromadné vstupenky. Pedagogický doprovod cenu za vzdělávací program nehradí.

60 Kč / dítě

Volný vstup

děti do 6 let, doprovod ZTP/P


Poslední vstup do stálých expozic v 15.30 hod. Poslední vstup na výstavu v 16 hod. 

Historie muzea


Muzeum Blanenska je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje a funguje od 1. ledna 2016. Muzejní tradice v Blansku sahá až do poloviny 19. století, kdy Jindřich Wankel, lékař a krasový badatel, zřídil v jedné z budov předzámčí soukromé muzeum, v němž představil výsledky svého bádání v tehdejším Moravském Švýcarsku. Po Wanklově odchodu muzeum zaniklo. Předchůdcem dnešního muzea bylo Okresní vlastivědné muzeum v Blansku. Jeho vznik se začal chystat již v 50. letech 20. století. Do nově zrekonstruovaných prostor blanenského zámku se muzeum přesunulo 22. 6. 1969. Po rozdělení na blanenské a boskovické muzeum v roce 1992 působila instituce do konce roku 2015 pod názvem Muzeum Blansko. Muzeum Blanenska se stejně jako jeho předchůdci zaměřuje především na historii výroby blanenské umělecké litiny, pravěk a archeologii Blanenska a dějiny výzkumu Moravského krasu. Expozice jsou k vidění v blanenském zámku, v němž muzeum sídlí.

EN: The Blansko Museum is a contributory organisation of the South Moravian Region and has been in operation since 1 January 2016. The museum tradition in Blansko dates back to the mid-19th century, when Heinrich Wankel, a doctor and karst researcher, established a private museum in one of the buildings in front of the castle, where he presented the results of his research in the then Moravian Switzerland. After Wankel's departure, the museum ceased to exist. The ancestor of today's museum was the District Museum of Local History in Blansko. The museum moved to the newly reconstructed premises of Blansko Castle on 22 June 1969. After the division into the Blansko and Boskovice museums in 1992, the institution operated under the name of the Blansko Museum until the end of 2015. The Blansko Museum, like its predecessors, focuses mainly on the history of the production of Blansko artistic cast iron, the prehistory and archaeology of Blansko and the history of research in the Moravian Karst. The exhibitions can be seen in the Blansko castle, which houses the museum.