Odborná činnost


Muzeum je především sbírkotvorná instituce, spravuje sbírku evidovanou Ministerstvem kultury České republiky v Centrální evidenci sbírek pod číslem MBL/002-01-23/042002. Sbírkové předměty muzeum prezentuje především formou stálých expozic. Sbírka muzea je rozdělena do podsbírek a péče o ně je rozdělena mezi odborné pracovníky – kurátory.

Kurátoři se věnují vědeckovýzkumné činnosti za účelem rozšíření a doplnění informací ke spravovaným podsbírkám. Archeolog navíc provádí záchranné archeologické výzkumy, historik se věnuje rešerším dostupných archiválií z oblasti výroby blanenské umělecké litiny nebo objevů v Moravském krasu, přírodovědec se věnuje paleontologii, speleologii, zoologii i botanice, etnografka se věnuje především regionální historii v dalších oblastech, zvykům a tradicím. Všichni odborní pracovníci doplňují informace ke sbírkovým fondům. Průběžně je také doplňován archiv muzea o fotografie poskytnuté pamětníky různých historických událostí. Odborní pracovníci posuzují také rozšiřování sbírky. Muzeum přijímá věci, které se mohou stát sbírkovým předmětem, a také archeologické nálezy. V rámi odborné činnosti spolupracujeme s odbornými zahraničními isntitucemi a podílíme se na přeshraničních projektech.

Zbornik Stretnutie prirodovedcov 2023 naleznete elektronicky ke stažení ZDE.

V rámci Jihomoravského kraje spolupracujeme také s amatérskými archeology.