Kulturní akce

Kromě prohlídek stálých expozic a sezónních výstav muzeum nabízí nespočet dalších kulturních akcí, jako jsou koncerty, přednášky, dilny pro děti, divadelní představení a další.

In addition to tours of the permanent exhibitions and seasonal exhibitions, the museum offers countless other cultural events such as concerts, lectures, workshops for children, theatre performances and more.


  • Event tags
  • Komentovaná procházka
  • Zážitky
  • Přednáška
  • Prohlídka
  • Výstava
  • Koncert
  • Divadlo
Macbeth

Macbeth

Skotský král přijede na zámek do Blanska!

Kouzelnická muzejní noc 2024 ve znamení brýlí a hůlek

Kouzelnická muzejní noc 2024 ve znamení brýlí a hůlek

Muzejnická hlavní událost roku je tady!

Dances con brio / Hudba na zámku 2024

Dances con brio / Hudba na zámku 2024

Třetí koncert z cyklu Hudba na zámku 2024

Blanenské sportovní ozvěny - atletika

Blanenské sportovní ozvěny - atletika

Další beseda z cyklu blanenské sportovní legendy.

Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví

Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví

Přednáška pro zájemce o problematiku detektorového hledání v archeologii, užívání portálu amatérských spolupracovníků (PAS) a aktuální pravidla spolupráce a také se zaměříme na (ne)známý svět na porvchu bronzových artefaktů.

Filmový dokument Moravské Švýcarsko Jindřicha Wankla

Filmový dokument Moravské Švýcarsko Jindřicha Wankla

Režie: Radek Popelka, Vlastislav Káňa. Spolupořadatel: Město Blansko

Farby barokovej Európy / Hudba na zámku 2024

Farby barokovej Európy / Hudba na zámku 2024

Druhý koncert z cyklu Hudba na zámku 2024.

Odpolední modrotisková dílna

Odpolední modrotisková dílna

Velikonoční prohlídky zámku

Velikonoční prohlídky zámku

Tradiční prohlídky zámku s řemeslníky.