Historické interiéry zámku

Představujeme nejkrásnější místnosti blanenského zámku. Svůj vzhled získaly při poslední velké úpravě zámku, provedené v novorenesančním duchu v 70. letech 19. století podle projektu Bedřicha Wachsmanna.


Podobně jako na svém sídle v Rájci opatřili Salmové i některé z místností I. patra blanenského zámku kazetovými stropy a dřevěným ostěním, místy doplněným textilními tapetami. Do současnosti se zachovalo dřevěné obložení v tzv. Modrém salonu, Zeleném kabinetu, Červeném salonku, Hudebním salonu a Růžovém salonku. Není známo, zda byly podobně upraveny i další místnosti, pokud ano, byla dřevěná výzdoba odstraněna již v minulosti. Historické místnosti zámku byly do počátku 90. let 20. století využívány nejrůznějším, nepříliš vhodným způsobem. Od počátku 20. století sloužily k bytovým účelům, za první republiky v části z nich nich bydlel MUDr. Karel Ippen s rodinou. Situace se nezlepšila ani po rekonstrukci zámku v 60. letech, prostory sloužily částečně jako kanceláře muzea, částečně v nich byla umístěna městská knihovna. Zpřístupněny byly až roku 1994 a nyní, doplněny mobiliářem, představují pokus o přiblížení vzhledu zámeckých prostor na konci 19. století.

Prohlídka je možná pouze  v doprovodu průvodce.