Historické interiéry zámku

Představujeme nejkrásnější místnosti blanenského zámku. Svůj vzhled získaly při poslední velké úpravě zámku, provedené v novorenesančním duchu v 70. letech 19. století podle projektu Bedřicha Wachsmanna.


Podobně jako na svém sídle v Rájci opatřili Salmové i některé z místností I. patra blanenského zámku kazetovými stropy a dřevěným ostěním, místy doplněným textilními tapetami. Do současnosti se zachovalo dřevěné obložení v tzv. Modrém salonu, Zeleném kabinetu, Červeném salonku, Hudebním salonu a Růžovém salonku. Není známo, zda byly podobně upraveny i další místnosti, pokud ano, byla dřevěná výzdoba odstraněna již v minulosti. Historické místnosti zámku byly do počátku 90. let 20. století využívány nejrůznějším, nepříliš vhodným způsobem. Od počátku 20. století sloužily k bytovým účelům, za první republiky v části z nich nich bydlel MUDr. Karel Ippen s rodinou. Situace se nezlepšila ani po rekonstrukci zámku v 60. letech, prostory sloužily částečně jako kanceláře muzea, částečně v nich byla umístěna městská knihovna. Zpřístupněny byly až roku 1994 a nyní, doplněny mobiliářem, představují pokus o přiblížení vzhledu zámeckých prostor na konci 19. století.

Prohlídka je možná pouze  v doprovodu průvodce.

EN: Similarly to their residence in Rájec, the Salms also furnished some of the rooms on the first floor of Blansko Castle with coffered ceilings and wooden lining, in some places supplemented with textile wallpaper. The wooden panelling in the Blue Salon, Green Cabinet, Red Salon, Music Salon and Pink Salon has been preserved to this day. It is not known whether other rooms have been similarly decorated; if so, the wooden decoration was removed in the past. Until the early 1990s, the historic rooms of the castle were used in various, not very appropriate ways. Since the beginning of the 20th century they have been used for residential purposes; during the First Republic, MUDr. Karel Ippen and his family lived in part of them. The situation did not improve even after the reconstruction of the chateau in the 1960s, the premises served partly as offices of the museum, partly they housed the town library. It was not opened until 1994 and now, with the addition of furnishings, it is an attempt to approximate the appearance of the castle premises at the end of the 19th century.
Guided tours are only possible when accompanied by a guide.