Moravský kras pod mikroskopem


Mykobakterie a jejich ekologie v krasové i nekrasové krajině