Cesta do pravěku Blanenska

Tato archeologická expozice je cestou do minulosti od doby první písemné zmínky o Blansku až do času, kdy místní jeskyně obývali neandrtálci.


Expozice s podtitulem Detektivní putování s archeologem Karlem Pazourkem proti proudu času zachycuje Blanensko v časovém úseku od raného středověku, kdy se v listinách poprvé objevuje Blansko, až po období kdy jeskyně Moravského krasu obývali neandrtálci.

Nejslavnějším obdobím představeným v archeologické expozici je doba halštatská díky nálezům z tajemstvími opředené jeskyně Býčí skála, kde dodnes existují různé teorie okolností úmrtí nejméně čtyřiceti nalezených osob a několikanásobně vyššího množství šperků a dalších obětin. Archeologem, který tento objev učinil na podzim roku 1872 byl Jindřich Wankel, jenž si díky své rozsáhlé badatelské činnosti nejen v jeskyních Moravského krasu vysloužil označení „otec moravské archeologie”. Expozice klade důraz především na specifika oblasti Blanenska, které v raném středověku zahrnují těžbu a zpracování železné rudy a využívání jeskyní Moravského krasu po celý pravěk pro nejrůznější účely, od sezónních obydlí lovců a sběračů po pohřební a kultovní praktiky našich předků v době halštatské. Pro prezentaci jsou zvoleny především klíčové lokality z regionu, často středoevropského významu, s významnými archeologickými nálezy: jeskyně Kůlna, Pekárna, Býčí skála, jižní část Malé Hané zahrnující v pravěku hojně osídlenou oblast kolem Bořitova, nebo významné lokality spojené s hutněním železné rudy v okolí Olomučan. V expozici jsou k vidění originální archeologické nálezy, ale také repliky a rekonstrukce jednotlivých předmětů pro přiblížení jejich podoby v dobách, kdy je lidé používali. Jako ukázka samotné práce archeologů slouží vitríny s pozadím s fotografiemi a nákresy z výzkumů na Blanensku. Dobrodružná práce archeologů je v expozici přiblížena také dětským návštěvníkům prostřednictvím komiksové postavy Karla Pazourka, který je jim zde průvodcem. Součástí expozice je řada replik archeologických předmětů umožňujících zkoumání prehistorie hmatem. Expozice je díky těmto replikám, audio průvodci a popiskách v braillově písmu dostupná také nevidomým návštěvníkům.