pro rodiny s dětmi

Muzeum má připravené pro dětské návštěvníky několik her, které můžou absolvovat během prohlídky i samostatnou archeologickou hernu. Nabízíme interaktivní expozice i šifrovací trasy po městě.

THE MUSEUM HAS PREPARED SEVERAL GAMES FOR CHILDREN'S VISITORS TO PLAY DURING THE TOUR AND A SEPARATE ARCHAEOLOGICAL PLAYROOM. WE OFFER INTERACTIVE EXHIBITIONS AS WELL AS CRYPTIC ROUTES AROUND THE CITY.


V rámci prohlídky expozice archeologie, děti s pomocí rodičů absolvují Pazourkovu cestu.

Samostatně, či v rámci vstupu do stálých expozic mohou děti navštívit archeologickou hernu Časoprostor.