BOŘITOVSKÝ POKLAD

Soubor mincí, nalezený v roce 2016 v keramické nádobě, obsahuje celkem 802 ks moravských a českých stříbrných denárů. Mince o průměrné hmotnosti 0,5 g jsou dochovány ve vynikajícím stavu a představují zcela unikátní, intaktně dochovaný soubor zřejmě po delší dobu shromažďovaných ražeb z období druhé poloviny 11. a počátku 12. století.


Jaká byla tehdy doba, když si majitel cenný poklad schoval? Byla to doba, kdy ve společnosti ještě existovali otroci a otroctví a na místo kamenných hradů, které byly stavěny na našem území povětšinou později, byla používána jen hradiště. Kosmas, autor první české kroniky popisuje tuto dobu jako velice neklidnou, protože vládnoucí, přemyslovská knížata měla mezi sebou četné spory a často bojovala mezi sebou, i bratři proti bratrům mezi Čechami a Moravou. V tajemném pokladu najdeme denáry prvního českého krále Vratislava II, který byl na krále korunován roku 1085 v Mohuči, knížete Břetislava II, syna krále Vratislava II, který se u Brna při vojenském tažení vzbouřil proti otci, nechal zabít předáka Zderada a "přetáhl" na svoji stranu větší část vojska, denár Konráda Brněnského, který se stal knížetem celé země roku 1092, ale ještě téhož roku zemřel, denár Oldřicha Brněnského, který se měl stát Českým knížetem, ale musel kvůli tomu kolem roku 1100 organizovat vojenské tažení do Čech. A co teprve denár knížete Svatopluka Olomouckého, který roku 1108 nechal vyvraždit rod Vršovců, aby nakonec rok po tom skončil svůj život rukou nájemného vraha. V pokladu jsou zastoupeny všech těchto sedmi moravských či českých panovníků. Nejtajemější pro nás ale je osud a příběh majitele pokladu.

Audioprůvodce


Výstavní projekt je realizován s finanční podporou a pod záštitou Ministerstva kultury České republiky.