Býčí skála 2023

Po oslavách výročí velkého objevu v Býčí skále v roce 2022 jsme pro vás připravili menší vydání. Cílem je vytvoření platformy pro setkávání příznivců archeologie a rekonstrukce života doby halštatské. Těšit se můžete na dobové oblečení - halštatské kroje, dobové jídlo a komentované prohlídky Předsíně jeskyně. Přijďte si s námi připomenout vzácný nález z roku 1872 a ponořit se do historie. Vstup na akci je zdarma.