Cesty podzemím Býčí skály

Býčí skála u Adamova je nejen světově proslulou archeologickou lokalitou a Národní přírodní rezervací. Je to také (a možná především) jeskynní systém, dokonce druhý nejdelší v České republice. Jeskynní systém, který po tři století nenechává v klidu dobrodružného ducha badatelů, speleologů, jeskyňářů. Z asi půlkilometrové chodby, známé odedávna, se za roky průzkumu a hledání nových podzemních světů stal labyrint kilometrů chodeb, komínů, dómů a sifonů. Celková délka jeskynního systémů Býčí skála – Rudické propadání přesahuje dnes osmnáct kilometrů!
Jak vlastně dnes výzkum a průzkum jeskyně probíhá?
Jaké postupy, metody a technologie používali a dnes používají jeskyňáři z Býčí skály k odkrytí neznámých podzemních chodeb a dómů?
Jak vypadá to podzemí a jaké další poznání slibuje?
Na to se pokusí odpovědět výstava ve sklepení blanenského zámku, otevřená od 16. května 2024, která je speleologickému průzkumu jeskyně Býčí skála věnována.
Návštěvníci poznají technické vybavení, starší i zcela současné, které slouží průzkumu a hledání nového, ale i k čerpání povodňových vod, nejnovější mapy objeveného podzemí, výstroj a ústroj jeskyňářů, poznají geologickou stavbu jeskyně, její živou i neživou přírodu v komínech i na pozemním toku Jedovnického potoka. Budou si moci také vyzkoušet, jaké to je být sevřen v úzké „plazivce“, jak vybaveni musí být pro pohyb v podzemí nebo jak těžké je kalové čerpadlo.