Hudba na zámku

Největší italští skladatelé oper G.Verdi a G. Puccini velmi intenzivně prožívali ve svém tvůrčím procesu děje svých oper, tudíž obzvlášť osudy ženských postav. S mnohými se i citově vnitřně sbližovali právě ve vztahu k vlastním partnerkám. Proto název koncertu, zvlášť v letech, kdy od narození Verdiho uplynulo 210 let a od úmrtí Pucciniho v příštím roce uplyne 100 let. Na oblíbenosti jejich oper se za tu dobu nic nezměnilo. Miluje je obecenstvo a vděční zpěváci. Šárka Neprašová je obdařena koloraturním sopránem mimořádného rozsahu. Zvládá též lyrické role.Letos se navrátila ze studijní cesty v Itálii a pokračuje ve studiu na JAMU. Pan ing. Jan Fojt je povoláním stavař, projektuje i odvážné stavby, mj. i současný most na Tomkově náměstí v Brně. Věnuje se pilně již od mládí opernímu a koncertnímu zpěvu. Má příjemný lyricky zbarvený tenor zvládající lehce ty proslulé tenorové výšky zvlášť příznačné pro italský repertoár. Miloš Schnierer v současné době přednáší dějiny hudby po předchozím působení na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a konzervatoři v Brně, nyní již jako důchodce 23. rok na JAMU v Brně a mnoho let jako klavírní doprovazeč  se věnuje popularizaci slavných melodií z oper, operet, muzikálků aj.

Výběr operních světových arií a duet v podání koloraturního sopránu Šárky Neprašové a lyrického tenoristy ing. Jana Fojta Na klavír a slovem provází prof. PhDr Miloš Schnierer