Nový edukační program

Nabídku edukačních programů ke stálým muzejním expozicím nově doplnil vzdělávací program Blanensko od Keltů po středověk.

Jak název napovídá, období, které program žákům přiblíží začíná v době laténské a končí ve vrcholném a pozdním středověku. Co se v programu účastníci dozvědí nového? Jak to bylo se zpracováním železa v Moravském krasu a proč je to pro náš region tak důležité? Že byla kopcovitá krajina Blanenska ve středověku hrady a hrádky přímo poseta a že se v Moravském krasu nacházel jediný jeskynní hrádek ve střední Evropě. A jak se to stalo, že 9 z 19 středověkých vesnic původního blanenského panství v průběhu dějin zaniklo? A kde stály?

Žáci si zahrají na badatele, bude jim předložena spousta replik historických předmětů, které budou mít za úkol na základě nabytých znalostí správně přiřadit k historickým obdobím. Budou si také moci obléct dobové oblečení a alespoň na chvíli se stát římským vojákem nebo hradní dámou.