Přednášky pro milovníky archeologie

23. 9. 2022
Zdeněk Čermák:
Rekonstrukce elitního vozu z Býčí skály

Přednáška pro milovníky archeologie o výrobních procesech při výrobě rekonstrukce elitního vozu z Býčí skály v podání studenta Univerzity Palackého v Olomouci Zdeňka Čermáka. Čtyřkolový vůz je v zásadě největším a nejsložitějším movitým artefaktem nemajícím až do období vrcholného středověku na území ČR obdoby. Vědecký zájem je na místě a stanovení výrobního postupu s pomocí experimentální archeologie je vědeckou výzvou. Výroba čtyřkolového vozu je komplexní řemeslná/umělecká práce, která zahrnuje několik skupin výrobních postupů. Z luxusní skupiny vozů vybočuje vůz V3, jehož dřevěné části byly pokryty nikoliv častěji používanými bronzovými, ale výjimečně železnými plechovými díly. Celý experiment obnášel vyhotovení repliky funkčního halštatského vozu, přičemž dřevěné díly byly dodány specialistou. Práce byla rozplánována do několika kroků, do nichž se promítlo několik řemeslných technik či výrobních kroků. Rekonstrukce vozu bude poprvé k vidění 17. září na akci @Návrat do Býčí skály. Přednáška se koná v hudebním salonu blanenského zámku. Kapacita sálu je omezena. Vstup zdarma.

7. 10. 2022
Mgr. Zuzana Golec Mírová:
Kůň - Společník a přítel na cestě pravěkem a prehistorií

Přednáška pro milovníky archeologie o roli koní v pravěku. Kůň, majestátní a ušlechtilé zvíře. V průběhu pravěku a zejména pak doby bronzové a železné se utvářel jedinečný vztah člověka a koně. Od loveného, konzumního zvířete, přes luxusní „artikl“ nejvyšších společenských vrstev až po společníka v bitvách a soubojích. Přednáška představí nejen koně a předměty spojené s nimi (vozy, jha, koňské postroje, jezdeckou výbavu a vyobrazení koně), ale pokusí se zejména nastínit specifickou roli koně v životě pravěkých společenstev. Vývojem vztahu člověka a koně vás provede Mgr. Zuzana Golec Mírová. Vystudovala magisterské studium na Katedře historie Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2019 studuje doktorský program na Ústavu pro archeologii při Univerzitě Karlově v Praze. Přednáška proběhne v Hudebním salonu blanenského zámku. Vstup zdarma. Kapacita sálu je omezena.

4. 11. 2022
Doz. Mag. Dr. Karina Grömer
Textil v době železné

Přednáška pro milovníky archeologie a Býčí skály v podání dr. Kariny Groemer, vedoucí prehistorického oddělení Naturhistorisches musea ve Vídni. Kulturní a historický význam textilní technologie lze jen stěží docenit. Textilní řemeslo vyrábělo nejen nezbytné zboží každodenní potřeby, zejména oděvy, ale i užitkové předměty a také zboží reprezentativní a luxusní. Textilie plnily v pravěku různé funkce, nejen jako oděvy, ale také jako obaly či potahy, nebo jako užitné předměty. Tyto skutečnosti jsou doloženy archeologickými prameny od nástrojů a originálních nálezů textilu až po současná vyobrazení a písemné prameny z mladší doby železné. Látky z doby halštatské jsou vysoce kvalitní a dekorativně řešené, s tkanými strukturami, barvami, vzory a propracovanými bordurami. V rané době železné dosahuje velmi vysoké úrovně i souhra mezi textiliemi a kovovými předměty na nich připevněnými; je to vyjádření bohatství a krásy. Textilie a další na těle nošené předměty jsou předmětem zkoumání různých analytických metod. Patří k nim i nálezy z jeskyně Býčí skála a existují různé pokusy o rekonstrukci šatů „Wanklovy princezny“. Otázkou je, proč vůbec došlo k rozvoji textilního řemesla, proč lidé po objevu základních výrobních technik udělali řadu kroků vpřed a investovali čas, zručnost a znalosti jak látky zdobit či jak přidat kvalitu. Zdá se, že k tomuto vývoji přispěl vznik diferencovaných sociálních struktur na počátku doby železné. Přednáška se bude konat v Hudebním salonu blanenského zámku, překlad bude zajištěn, vstup zdarma.

Začátek přednášek vždy v 17:30 v hudebním salonu blanenského zámku.