Sborník Muzea Blanenska 2023

Sborník vydáváme už od roku 1969. Název muzejního periodika se během let své existence několikrát změnil, vždy ale prezentoval odborné články s regionální tematikou.

Ve Sborníku Muzea Blanenska 2023 se dočtete například o pádu meteoritů před 190 lety, o srážkách vlaků ve 30. letech minulého století, a nebo o mincovním pokladu z třicetileté války.

Nové číslo sborníku zakoupíte na pokladně muzea od 19. února za 190 Kč. Za sníženou cenu jsou zde k dostání také některá starší čísla. Badatelům navíc nabízíme možnost prezenčního studia všech čísel v odborné muzejní knihovně.