Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví

V programu vystoupí:

  • Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR Brno)
  • Mgr. Zuzana Jarůšková (Muzeum regionu Boskovicka)
  • Mgr. Alina Szabová (Archeologický ústav AV ČR Brno)
  • Mgr. Markéta Havlíková (Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

Vstup na akci je volný, po dobu konání akce je zajištěno drobné občerstvení.